Anežka Wacławik

Životopis

Anežka Wacławik (roz. Levová) je instrumentaliska specializující se na historické příčné a zobcové flétny. Historickou interpretaci hudby starších stylových období studovala na Janáčkově Akademii Múzických umění v Brně ve třídě Michaely Ambrosi. Jako stipendistka programu Erasmus+  se vzdělávala na Královské konzervatoři v Den Haagu (NL) ve třídách Kate Clarke, Wilberta Hazelzeta a Daniela Brüggena a dále na  Conservatorium van Amsterdam (NL) ve třídě Martena Roota. Ukončila také podiplomová studia na prestižním Universität Mozarteum v Salcburku (AT) pod vedením Marcella Gattiho.

Vedle studia na hudebních akademiích konzultovala svoji hru s předními světovými hráči na historické flétny (Barthold Kuijken, Ashley Solomon, Walter van Hauwe, Bollette Roed, Anna Besson, Eric Bosgraaf, Peter Holtslag, Michael Posh, Kerstin de Witt…). Účastnila se také orchestrálních projetů pod vedením Alexise Kossenka, Patrica Cöhen-Akenina, Marca Vitale, Zbigniewa Pilcha, Jany Semerádové a Barbary Marie Willi.

 Měla možnost spolupracovat s některými z předních světových autorit na poli historicky poučené interpretace – Centre de musique baroque de Versailles (FR), Oh! Orkiestra Historiczna (PL) nebo Arte dei Suonatori (PL). Jako sólistka  i členka komorních seskupení a orchestrů se zúčastnila řady hudebních festivalů jako Festival d’Ambronay (FR), Musica Antica (NL), Trigonale (AT), All’Improviso (PL), Baroko pavasaris (LT), Letní slavnosti staré hudby, Festival KoresponDance, Baro Co. Festival  či koncertní řady Barbara Maria Willi uvádí. V rámci spolupráce s Centre de musique baroque de Versailles v roce 2021 vystupovala společně s Alexisem Kossenkem a provedla sérii komorních koncertů ve Francii.  Jako spoluzakladatelka pravidelně vystupuje se souborem Zensemble, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci hudby 17. – 19. století. Více než osm let také úzce spolpracuje se svým manželem Piotrem Wacławikem, dirigentem a hráčem na violu da gamba.

Vedle koncertních aktivit se také od roku 2017 věnuje pedagogické činnosti. V současnosti působí na konzervatořích v Brně a Opavě, kde vyučuje hru na historické zobcové a příčné flétny. Je také vítězkou Celostátní soutěže ve hře na dechové nástroje.

Média

Události

Kontakt

Mohlo by Vás zajímat: